Energia Plus – dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Zapytaj eksperta

Masz pytania odnośnie przeczytanego artykułu?

Skontaktuj się

Już tylko do 17 grudnia trwa nabór na wnioski do Programu Energia Plus. Jest to forma dotacji skierowana do przedsiębiorców, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, przeznaczył na ten cel aż 1,3 miliardów złotych.

Energia Plus – składanie wniosków

Beneficjentami programu Energia Plus mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i trwa do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dokumenty potrzebne do otrzymania dotacji można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Najpierw należy założyć kontro i zalogować się na stronie NFOŚiGW http://gwd.nfosigw.gov.pli wybrać odpowiedni program.

Energia Plus – dostępne formy dofinansowania

Dofinansowanie z programu Energia Plus dla przedsiębiorstw może być udzielone w formie dotacji lub pożyczki.

 • 1 264 286 978,50 złotych – w formie pożyczki
 • 49 772 500,00 złotych – w formie dotacji

Beneficjent, w ramach programu Energia Plus może otrzymać

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych (dla technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a – która pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła, m.in. z biomasy, ciepła odpadowego czy geotermii),
 • dla zwrotnych form dofinansowania – od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych – na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

Jeśli przedsięwzięcie realizowane jest w formule ‘project finance’ to obowiązuje wymóg posiadania przez beneficjenta środków własnych w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Dotacja w formie pożyczki udzielona jest na okres nie dłuższy, niż 15 lat – liczony od wpłaty pierwszej transzy. Taka forma wsparcia w ramach programu Energia Plus może być częściowo umorzona (do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, ale nie więcej niż 1 mln zł).

Energia Plus – rodzaje przedsięwzięć, które podlegają dotacji

 • zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
 • ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery
 • poprawa efektywności energetycznej
 • wykorzystanie nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej
 • modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczej

Pełen wykaz dostępny jest na stronie https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/2018/1/16/00_

Energia Plus – dofinansowanie do fotowoltaiki

W ramach programu Energia Plus, beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy turbin wiatrowych. Dodatkowo, wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynów energii (w tym przypadku konieczne jest zintegrowanie magazynu z ze źródłem energii realizowanym w ramach projektu).

Energia Plus – ocena wniosku o dofinansowanie

Warto wiedzieć, że każdy wniosek złożony w ramach programu Energia Plus podlega ocenie, według trzech kryteriów:

 • kryteria dostępu
 • kryteria jakościowe (kryteria jakościowe punktowe i kryteria jakościowe dopuszczające)
 • kryteria horyzontalne (fakultatywne)

Aby wniosek otrzymał pozytywną ocenę i przedsiębiorca otrzymał dotację, musi otrzymać przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów, skutkuje odrzuceniem wniosku.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij