Dotacja dla rolników - program ArgoEnergia 2021

Zapytaj eksperta

Masz pytania odnośnie przeczytanego artykułu?

Skontaktuj się

ArgoEnergia to program dla gospodarstw rolnych, w ramach którego rolnicy mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Budżet programu ArgoEnergia to aż 200 milionów złotych.

Cel programu ArgoEnergia 2021

Celem programu ArgoEnergia 2021 jest wsparcie gospodarstw rolnych w odnawialne źródła energii, które ograniczą negatywny wpływ działalności rolniczej na środowisko. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z pewnością przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zwiększy samodzielność energetyczną gospodarstw rolnych.

Komu dedykowany jest Program ArgoEnergia 2021

Program ArgoEnergia 2021 dedykowany jest osobom, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu może zostać:

- osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,

- osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Co obejmuje program ArgoEnergia 2021

- instalacje fotowoltaiczne o mocy 10-50 kWp,

- instalacje wiatrowe o mocy 10-50 kW,

- pompy ciepła o mocy 10-50 kW (złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia),

- instalacja hybrydowe, czyli fotowoltaika z pompą ciepła, lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła – moc całej instalacji nie może przekraczać 50 kW,

- w przypadki instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych można uzyskać dofinansowanie na zakup oraz montaż towarzyszących magazynów energii,

- dofinansowaniu nie podlegają projekty rozbudowy istniejących już instalacji OZE.

Budżet i forma finansowania programu ArgoEnergia 2021

Całkowity budżet rządowego programu ArgoEnergia 2021 opiewa na kwotę 200 milionów złotych. Dofinansowanie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię: 10-30 kW do 15 tys., 30-50 kW do 25 tys. złotych.

Dodatkowo, dla instalacji hybrydowych przewidziany jest dodatek w wysokości 10 tys. złotych. Dla towarzyszących magazynów energii, dotacja w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, jednak koszt kwalifikowany, nie może przekroczyć 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Okres kosztów kwalifikowanych od 01.07.2020 r. do 31.12.2025 r.

Program ArgoEnergia 2021 wystartował w lipcu. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij