Energia Plus 2022 – dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm

Zapytaj eksperta

Masz pytania odnośnie przeczytanego artykułu?

Skontaktuj się

Fotowoltaika w Polsce cieszy się ogromną popularnością – zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Niestety właściciele firm płacą najwięcej – systemy pokrywające ich zapotrzebowanie energetyczne są większe, co przekłada się na koszt całej inwestycji. Z pomocą spieszy rządowy Program Energia Plus, dzięki któremu instalacja pv dla przedsiębiorców jest tańsza i bardziej dostępna.

Przedsiębiorstwa chcą inwestować w OZE

Odnawialne Źródła Energii są aktualnie najszybciej rozwijającą się branżą. Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwala obniżyć rachunki za prąd nawet o 80%. Im większa konsumpcja energii – tym większe oszczędności.

Fotowoltaika mogłaby stanowić idealne źródło energii dla większości przedsiębiorstw w Polsce, jednak mimo wszystko jest to dość kosztowna inwestycja. Odpowiedzią na zapotrzebowanie jest Program Energia Plus, który oferuje dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm, które pozwala na obniżenie finalnej ceny instalacji.

Energia Plus 2022

Program Energia Plus pierwszy raz został wprowadzony w 2019 roku. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko – w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nie da się ukryć, że podmioty biznesowe mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, dlatego tak ważne jest wspieranie przedsiębiorców w wybraniu proekologicznej drogi.

Cele programu Energia Plus 2022

Celem Programu Energia Plus jest osiągnięcie przyjętych założeń:

- ograniczenie zużycia energii i surowców pierwotnych – budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń przemysłowych

- ograniczenie lub wyeliminowanie szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania

- poprawa jakości powietrza

- poprawa efektywności energetycznej

- powstanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej

- modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczych

Kto może skorzystać z dotacji z programu Energia Plus?

Program Energia Plus skierowany jest do podmiotów biznesowych, a dokładniej dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. O dofinansowanie do fotowoltaiki, mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej.

Aktualnie odbywa się trzeci nabór programu Energia Plus, którego pula wynosi 745 mln złotych. W przeciwieństwie do poprzednich edycji, w obecnej można otrzymać wsparcie tylko w formie pożyczki – środki na bezzwrotne dotacje zostały już wykorzystane. Firma, która stara się o dofinansowanie do fotowoltaiki, może otrzymać od 0,5 do 300 mln zł.

W ramach programu Energia Plus firmy mogą otrzymać pożyczkę na fotowoltaikę na warunkach rynkowych lub preferencyjnych, a środki pieniężne mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku pożyczki na warunkach rynkowych, dotacja w ramach programu Energia Plus dla firm nie stanowi pomocy publicznej, a jej warunki obejmują:

- oprocentowanie ustalane na poziomie stopy referencyjnej, określonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej

- dla nowopowstałych spółek mogą być zastosowane inne zasady związane z ratingiem (w takiej sytuacji może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie pożyczki)

W przypadku pożyczki na warunkach preferencyjnych, dotacja w ramach programu Energia Plus obowiązują następujące zasady:

- oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50  pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku

- jest możliwość umorzenia pożyczki w wysokości 10%, jednak nie więcej niż 1 mln zł.

Szczegóły programu Energia Plus

Zgodnie z regulaminem programu Energia Plus, wsparcie obejmuje inwestycje wykonane od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Za koszty kwalifikowane w III edycji programu Energia Plus uznaje się koszty związane z:

- przygotowaniem całego przedsięwzięcia (opracowanie dokumentacji – projekt budowlany, projekt wykonawczy, audyt energetyczny – koszty te nie mogą przekroczyć 10% ogólnych kosztów)

- zarządzaniem przedsięwzięciem (wydatki związane z nadzorem inwestorskim i autorskim – koszty te nie mogą przekroczyć 3% ogólnych kosztów)

- realizacją budowy (dotyczy to wszystkich robót budowlanych, w tym koszty związane z przygotowaniem placu budowy, remontów oraz koszty nabycia środków trwałych – koszty te nie mogą przekroczyć 20% ogólnych kosztów)

Wnioski złożone do programu zostają ocenione według trzech kryteriów:

- kryteria dostępu (czyli terminowe złożenie wniosku, czy jest kompletny)

- kryteria jakości (określa stopień realizacji celów ekologicznych)

- kryteria horyzontalności (korzyści ekologiczne w szerszej perspektywie)

We wszystkich kategoriach przyznawane są punkty, a otrzymanie 60% punktów umożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku i otrzymanie dotacji.

Ważne terminy w programie Energia Plus 2022

Aktualny nabór programu Energia Plus 2022 trwa od 01.04.2022 do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania środków.

Gdzie złożyć wniosek o dotację z programu Energia Plus 2022

Nabór wniosków do programu Energia Plus odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszenie można wysłać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Wniosek o dofinansowanie z programu Energia Plus 2022 powinien zawierać:

- pełnomocnictwo do podpisania wniosków – jeśli nie będą podpisywane przez osoby będące reprezentacją

- pozwolenie zintegrowane lub inne zezwolenie, w tym pozwolenie na emisję gazów/pyłów

- uproszczony schemat technologiczny

- sprawozdanie finansowe obejmujące trzy ostatnie lata prowadzenia działalności

- opinia biegłego i raport ze sprawozdania finansowanego za ostatnie 3 lata

- sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 za wykonany okres sprawozdawczy danego roku

- statut/umowa spółki

- dokumenty potwierdzające źródła finansowania (promesa kredytu, odpis KRS)

- studium wykonalności zrealizowane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW

- model finansowy projektu – najlepiej w formie edytowalnego Excela

- stosowne informacje w formularzach, wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów.

Energia Plus 2020 – procedura składania wniosków

Składanie wniosku do programu Energia Plus 2022 należy rozpocząć od założenia konta lub zalogowania się w Generatorze Wniosków. Wybierz opcję ‘Nowy wniosek o dofinansowanie’, Programy Międzydziedzinowe, Energia Plus. Aplikacja wygeneruje elektroniczny wniosek, który należy wypełnić zgodnie z instrukcją. W razie niejasności można skorzystać z okienka ‘Pomoc’, gdzie wyjaśniona jest każda sekcja wniosku. Po uzupełnieniu wniosku należy go wysłać. Poprawnie złożony wniosek otrzyma status ‘Oczekuje na złożenie w Funduszu’ – należy zatwierdzić go elektronicznym podpisem i wysłać.

 

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij