Fundusze europejskie

Opracowanie nowego „Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy SOLARTIME Sp. z o.o."

Projekt pn. „Opracowanie nowego „Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy SOLARTIME Sp. z o.o.” „ nr POPW.01.02.00-18-00-46/16 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Cel projektu:

Celem projektu jest „Zwiększenie aktywności gospodarczej SOLARTIME Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych, poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie produktu MODUŁOWY SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII”.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zrealizowane zostaną kompleksowe, indywidualne, profilowane pod Wnioskodawcę usługi doradcze zmierzające do opracowania nowego „Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy SOLARTIME Sp. z o.o”, przygotowany zgodnie ze „Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Zakres prac przeprowadzonych przez wyłoniony podmiot, obejmie, m.in: analizę możliwości eksportowych firmy SOLARTIME Sp. z o.o poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych: badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych; koncepcję wejścia na rynki zagraniczne wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym; wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych: rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowanie go do działalności eksportowej: propozycja możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe:

 Wartość projektu: 28 290,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 18 400,00 zł

Harmonogram projektu: 01.10.2016-31.12.2016

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij