Program „Mój Prąd” - dotacja 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną.

“Mój Prąd” to nowy rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą maksymalnie 5 tys. zł.

Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej.

 • nabór wniosków wystartował 13.01.2020 r. i będzie do  18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków,
 • program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
 • w programie może wziąć udział każda instalacja opłacona w całości lub część po 23 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu,
 • dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych,
 • w programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp,
 • pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano
 • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.
 • “Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy - Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulga podatkowa 17% lub 32%

1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa, która umożliwia odliczenie od podatku kwoty wydanej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wśród wykazu materiałów, urządzeń i usług, objętych rozporządzeniem, znajdują się ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługa montażu instalacji fotowoltaicznej.

Ulga jest przeznaczona wyłącznie dla właścicieli budynków mieszkalnych i wynosi 17% lub 32%.   Pozwala to na obniżenie maksymalnie o 9540 zł  podatku dochodowego, a tym samym skrócenie okresu zwrotu instalacji fotowoltaicznej  o ponad rok. Możliwa kwota odliczenia to 53 000 PLN. Jeśli kwota odliczenia nie została pokryta w rocznym dochodzie podatnika, można resztę z niej odliczać w kolejnych zeznaniach PIT - aż do 6 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko Raty

Instalacja fotowoltaiczna może być sfinansowana kredytem, a rata ta jest bliska kwocie, jaką trzeba zapłacić za rachunek tradycyjnym dostawcą za prąd. Dla osób zainteresowanych dłuższym finansowaniem, mamy ofertę ratalną przygotowaną we współpracy z naszym partnerem – bankiem CREDIT AGRICOLE. Jest to kredyt przeznaczony specjalnie z myślą o finansowaniu instalacji fotowoltaicznych i wyróżnia się przede wszystkim korzystnymi warunkami, prostotą i brakiem ukrytych kosztów.

 • wszystkie formalności załatwimy za Ciebie
 • średnie RRSO – to tylko 5,7%
 • finansowanie na okres do 10 lat
Logo Credit Agricole
Credit Agricole2

Warto więc zamienić rachunek za energię, na niską ratę kredytu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotowoltaika dla rolników

W wielu gospodarstwach rolnych wydatki na energię to jedne z największych ponoszonych kosztów. Teraz można to zmienić.

 • własna instalacja fotowoltaiczna pozwala obniżyć rachunki za prąd prawie do 0 zł, dając jednocześnie NIEZALEŻNOŚC ENERGETYCZNĄ.
 • ULGA PODATKOWA DLA ROLNIKÓW 25% -  montując własną elektrownię słoneczną, ¼ kosztów można odliczyć od podatku rolnego.

Wyższa Premia termomodernizacyjna z instalacją OZE

12 kwietnia weszła w życie nowelizacja z 23 stycznia 2020 r. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.  Zmiana wprowadziła wyższą premię termomodernizacyjną za montaż w budynkach odnawialnych źródeł energii takich jak np. instalacja fotowoltaiczna.

Wysokość premii termomodernizacyjnej

Podstawowa premia termomodernizacyjna  wysokości 16 % kosztów przedsięwzięcia. Inwestor który dodatkowo zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE o mocy maksymalnej co najmniej:

 • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków

może otrzymać premię w wysokości 21% kosztów poniesionych na realizację termomodernizacji oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Górną granicą instalacji jest moc 50 kW.

Sposób obliczania premii termomodernizacyjnej został uproszczony. Warunek, który ograniczał wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności został zniesiony.

Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej?

Inwestorem może być właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej samorządów oraz sieci i lokalnych źródeł ciepła.  Można więc otrzymać premię na termomodernizację domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, burs, hoteli robotniczych, domów opieki społecznej, klasztorów, plebanii itp.

Otrzymają ją właściciele domów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, jednostki samorządu, spółki prawa handlowego. Nie obejmuje to jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej

Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie na przedsięwzięcie kredytu w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którego kwota stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premia wpływa w formie spłaty części kredytu.

Zapotrzebowanie na energię musi zmaleć o co najmniej 10% w przypadku modernizacji tylko systemu grzewczego i 25% w pozostałych przypadkach tj. gdzie prace obejmowały także poprawę efektywności termicznej budynku. Konieczny jest audyt energetyczny na potwierdzenie tych oszczędności.

Premia termomodernizacyjna a program „Mój Prąd”

Obu programów nie można łączyć. Obecnie najpopularniejszym programem jeśli chodzi o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej jest program „Mój Prąd”, gdzie kwota dopłaty wynosi 5000 zł. Należy jednak pamiętać, że obejmuje on tylko instalacje na domach jednorodzinnych o mocy 2-10 kW. 

Premia termomodernizacyjna jest także bardziej opłacalna w przypadku większych inwestycji – wymiany systemu grzewczego czy ocieplenia ścian. Przy nakładzie 50 tys. zł, możemy uzyskać nawet 10,5 tys. złotych premii.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!