Infolinia: 515 155 888
baner prosument 950x143 02
A+ A A-

Dla firm / przedsiębiorstw

Analiza wstępna. Lokalizacja.

W celu przygotowania inwestycji niezbędne będzie dokonanie audytu lokalizacji i przygotowanie ekspertyzy mającej na celu weryfikacje lokalizacji i sprawdzenie możliwości realizacji inwestycji na danej działce lub dachu.
W tym celu nasi inżynierzy wykonują:
• oszacowanie mocy  projektowanej instalacji
• uzyskanie informacji o możliwościach przyłączenia do linii niskiego/średniego napięcia
• doradztwo w zakresie doboru technologii i szacowanych kosztów z omówieniem całego procesu inwestycji
• badania statyczne, wytrzymałościowe
• doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania i możliwości uzyskania dotacji dla danej inwestycji
• uzyskanie pozostałych informacji niezbędnych do przygotowania projektu koncepcyjnego oraz wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej a także wnioskowania o dofinansowanie inwestycji
• raport z oceną wizji lokalnej.


Kompleksowa obsługa projektowa

Projekty koncepcyjne, budowlane oraz uzgodnienia projektowe na najwyższym poziomie.
Oferujemy szeroki zakres kompleksowych usług z zakresu projektowania elektrowni fotowoltaicznych dachowych i gruntowych.  Projekty przygotowujemy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami i wytycznymi producentów elementów instalacji.

Zakres naszych usług obejmuje:
 • Projekty koncepcyjne
 • Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci
 • Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Badania i ekspertyzy
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Projekty przyłączenia do sieci
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Finansowanie


Zapewniamy kompletną obsługę związaną z procesem pozyskania środków i dofinansowania.
Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dofinansowania na inwestycje fotowoltaiczne. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  o dofinansowanie obejmuje:
 • porządzenia wniosku o dofinansowanie
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
 • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

Serwis i Monitoring


W naszych projektach uwzględniamy system monitoringu instalacji fotowoltaicznych.
Dzięki monitorowaniu instalacji dane dostępne są z dowolnego miejsca na Ziemi i daja aktualne informacje dotyczące działania systemu fotowoltaicznego. Aplikacja do monitorowania daje wgląd do aktualnych oraz historycznych danych z poziomu smartfona lub tabletu (systemy operacyjne iOS oraz Android).

Programy unijneProgramy RPO

Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% na realizacje inwestycji w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa. 

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:

region ciechanowsko-płocki – do 55%; region ostrołęcko-siedlecki – do 55%; region warszawski zachodni – do 40%, region warszawski wschodni – do 55%; miasto Warszawa – do 31.01.2017r. – 15%, do 1.01.2018r. – 10%.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. Kraje przeznaczają na te cele ogromne środki finansowe.

W strukturze alokacji środków z Funduszu Spójności określonej na podstawie kodów kategorii interwencji wskazanych w programach operacyjnych wyróżnić można :

 • 39% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną -słoneczną
 • 29% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną- z biomasy
 • 19% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną– wiatrową
 • 13% - środków unijnych przeznaczonych na pozostałe źródła OZE.
Środki te będą realizowane m.in. w następujących obszarach:

1.      Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
2.      Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
3.      Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Możliwości skorzystania z funduszy są zróżnicowane w każdym województwie. Różnice te dotyczą m.in. terminów naborów, warunków korzystania z dofinansowań, podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku, poziomu kosztów kwalifikowanych projektu i wielu innych.

POIiŚ- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach osi priorytetowej I (Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej), dofinansowanie można uzyskać głównie na:

• produkcję, dystrybucję oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
• poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

Przewidywany wkład unijny w ramach osi I wynosi 1 528,4 mln EURO. Nabór wniosków o przyznanie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 prowadzony jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Priorytety inwestycyjne dotyczące promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej to cele tematyczne w obrębie 4, których beneficjentami są m.in.:  
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Więcej informacji o programie na stronie www

Programy krajowe NFOŚiGW

E-Kumulator - Ekologiczny akumulator dla przemysłu

Beneficjenci:
Przedsiębiorstwa

Typy projektów:
Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Poziom dofinansowania:
Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Więcej informacji o programie na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec-niskoemisyjnej-gospodarki/

Inwestycje Energooszczędne w MSP

Beneficjenci:
MŚP

Cel programu:
Ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Typy projektów:
- przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń OZE (dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 tyś euro);
- przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20 proc. oszczędności energii (finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro).

Nabór ciągły realizowany przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.
Więcej informacji o programie na stronie www


BOCIAN - Rozproszone odnawialne źródła energii

Beneficjenci:
Przedsiębiorstwa

Cel programu:
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Typy projektów:
Przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Poziom i forma dofinansowania:
Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Więcej informacji o programie na stronie www  
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do Kontaktu z naszym działem "Dotacje do fotowoltaiki"

Tel. 17 859 02 40  wew. 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAMÓW ROZMOWĘ


Zapytaj o dotację 40% na panele fotowoltaiczne
O której godzinie mamy dzwonić?
Infolinia:  515 155 888  •  tel. 17 859 02 40  •  poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00  •  Formularz kontaktowy
Opracowane przez Studio Nexim.

Logowanie

LOG IN

Formularz kontaktowy
Serwis www.solartime.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.